Chuỗi Khai Trương Hệ Thống Trà Sữa Royal Tea

Thông tin sự kiện

  • Chuỗi Khai Trương Hệ Thống Trà Sữa Royal Tea
  • Vị trí: Miền Bắc  – Ekip thực hiện : MTD Event
  • ĐVTH : Tổ chức sự kiện MTD

Hình ảnh hoạt động