Chuỗi Khai Trương Hệ Thống Trà Sữa Royal Tea

Thông tin sự kiện

  • Chuỗi Khai Trương Hệ Thống Trà Sữa Royal Tea
  • Vị trí: Miền Bắc  – Ekip thực hiện : MTD Event
  • ĐVTH : Tổ chức sự kiện MTD

Hình ảnh hoạt động

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *