Chuỗi Sự Kiện Giới Thiệu Sản Phẩm Itel Mobile

su-kien-hoat-nao-ra-mat-san-pham

Thông tin sự kiện

  • Chuỗi sự kiện giới thiệu sản phẩm Itel Mobile
  • Vị trí: Toàn Quốc  – Ekip thực hiện : MTD Event
  • ĐVTH : Tổ chức sự kiện MTD

Hình ảnh hoạt động