Lễ Khánh Thành Nhà Máy 3 Dreamtech Việt Nam

le-khanh-thanh-khoi-cong-nha-may-tron-goi

Thông tin sự kiện

  • Lễ Khánh Thành Nhà Máy 3 Dreamtech Việt Nam
  • Vị trí: Miền Bắc  – Ekip thực hiện : MTD Event

Hình ảnh hoạt động