Lễ Khởi Công Dự Án Xây Dựng KTX Honda Hà Nam GĐ 2

Thông tin sự kiện

  • Lễ Khởi Công Dự Án Xây Dựng KTX Honda Hà Nam GĐ 2
  • Vị trí: Miền Bắc  – Ekip thực hiện : MTD Event

Hình ảnh hoạt động