Chuỗi Khai Trương Hệ Thống FPT Shop

chuoi-khai-truong-tron-goi

Thông tin sự kiện

  • Chuỗi Khai Trương Hệ Thống FPT shop
  • Vị trí: Toàn Quốc  – Ekip thực hiện : MTD Event
  • ĐVTH : Tổ chức sự kiện MTD

Hình ảnh hoạt động