Chuỗi Sự Kiện Hoạt Náo Vivo Smartphone

su-kien-hoat-nao-ra-mat-san-pham

Thông tin sự kiện

  • Chuỗi sự kiện hoạt náo và giới thiệu sản phẩm Vivo
  • Vị trí: Toàn Quốc  – Ekip thực hiện : MTD Event
  • ĐVTH : Tổ chức sự kiện MTD

Hình ảnh hoạt động