Chuỗi Khai Trương Showroom Weldcom – Khu Vực Miền Bắc – Trung

su-kien-khai-truong-tron-goi

Thông tin sự kiện

  • Chuỗi Sự Kiện Ra Mắt Xe Điện EVGO – Khu Vực Miền Bắc – Miền Trung
  • Vị trí: Miền Bắc – Miền Trung  – Ekip thực hiện : MTD Event

Hình ảnh hoạt động