Chuỗi Sự Kiện Ra Mắt Xe Điện EVGO – Khu Vực Miền Bắc

su-kien-ra-mat-gioi-thieu-san-pham

Thông tin sự kiện

  • Chuỗi Sự Kiện Ra Mắt Xe Điện EVGO – Khu Vực Miền Bắc
  • Vị trí: Miền Bắc  – Ekip thực hiện : MTD Event

Hình ảnh hoạt động