Lễ khai trương – Thế giới bếp Châu Âu

le-khai-truong-tron-goi-ha-noi

Thông tin sự kiện

  • Lễ khai trương Thế giới bếp Châu Âu
  • Vị trí: Hà Nội  – Ekip thực hiện : MTD Event
  • ĐVTH : Tổ chức sự kiện MTD

Hình ảnh hoạt động