Mở bán siêu phẩm Samsung Galaxy S20 | S20+ | S20 Ultra

mo-ban-ra-mat-san-pham-tron-goi

Thông tin sự kiện

  • Mở bán siêu phẩm Samsung Galaxy S20 | S20+ | S20 Ultra
  • Vị trí: Hà Nội  – Ekip thực hiện : MTD Event
  • ĐVTH : Tổ chức sự kiện MTD

Hình ảnh hoạt động