Lễ khai trương – Ký kết hợp tác Red Land & Thái Thu Marketing

le-khai-truong-ky-ket

Thông tin sự kiện

  • Lễ khai trương – Ký kết hợp tác Red Land & Thái Thu Marketing
  • Vị trí: Huế  – Ekip thực hiện : MTD Event
  • ĐVTH : Tổ chức sự kiện MTD

Hình ảnh hoạt động