Lễ khai trương chuỗi showroom Fbeauty – FPT Retail

le-khai-truong-khanh-thanh-chuoi-cua-hang

Thông tin sự kiện

  • Lễ khai trương chuỗi showroom Fbeauty – FPT Retail
  • Vị trí: Hà Nội  – Ekip thực hiện : MTD Event
  • ĐVTH : Tổ chức sự kiện MTD

Hình ảnh hoạt động