Lễ khởi công công trình mới TSE Việt Nam

le-khoi-cong-dong-tho-tron-goi

Thông tin sự kiện

  • Lễ khởi công công trình mới TSE Việt Nam
  • Vị trí: Hà Nội  – Ekip thực hiện : MTD Event
  • ĐVTH : Tổ chức sự kiện MTD

Hình ảnh hoạt động