Roadshow giới thiệu điện thoại màn hình tai thỏ – FPTshop

roadshow-tron-goi-ha-noi

Thông tin sự kiện

  • Roadshow giới thiệu điện thoại màn hình tai thỏ – FPTshop
  • Vị trí: Hà Nội  – Ekip thực hiện : MTD Event
  • ĐVTH : Tổ chức sự kiện MTD

Hình ảnh hoạt động