Sự Kiện Offline Trải Nghiệm Siêu Phẩm Samsung Galaxy Note 9

gioi-thieu-ra-mat-san-pham

Thông tin sự kiện

  • Sự Kiện Offline Trải Nghiệm Siêu Phẩm Samsung Galaxy Note 9
  • Vị trí: Miền Bắc  – Ekip thực hiện : MTD Event
  • ĐVTH : Tổ chức sự kiện MTD

Hình ảnh hoạt động