Chuỗi Khởi Công Chương Trình Cầu Nối Yêu Thương – Nhựa Tiền Phong

chuoi-khoi-cong-dong-tho-tron-goi

Thông tin sự kiện

  • Chuỗi Khởi Công Chương Trình Cầu Nối Yêu Thương – Nhựa Tiền Phong
  • Vị trí: Toàn Quốc  – Ekip thực hiện : MTD Event
  • ĐVTH : Tổ chức sự kiện MTD

Hình ảnh hoạt động