Vui Tết Trung Thu – Chung Cư HH2B Linh Đàm

su-kien-trung-thu-tron-goi

Thông tin sự kiện

  • Trung Thu 2019 Chung cư HH2B Linh Đàm 
  • Vị trí: Hà Nội  – Ekip thực hiện : MTD Event
  • ĐVTH : Tổ chức sự kiện MTD

Hình ảnh hoạt động