Vầng Trăng Tuổi Thơ – FLC 36 Phạm Hùng

Trung-thu-tron-goi-gia-tot

Thông tin sự kiện

  • Trung Thu 2019 FLC 36 Phạm Hùng
  • Vị trí: Hà Nội  – Ekip thực hiện : MTD Event
  • ĐVTH : Tổ chức sự kiện MTD

Hình ảnh hoạt động