Vui Hội Trăng Rằm – Viện Thuốc Phóng Thuốc Nổ 2019

Trung-thu-tron-goi-gia-tot

Thông tin sự kiện

  • Trung Thu 2019 Viện Thuốc Phóng Thuốc Nổ
  • Vị trí: Hà Nội  – Ekip thực hiện : MTD Event
  • ĐVTH : Tổ chức sự kiện MTD

Hình ảnh hoạt động